Partners

Våra partners utgör en viktig bas i Myopikontrollförbundets verksamhet. Dessa engagerade och branschledande aktörer och specialister delar vår målbild och möjliggör att vi kan driva gemensamt viktiga frågor gällande myopi.

Är du intresserad av att stödja eller samarbeta med oss? Välkommen att kontakta oss: info@myopikontrollforbundet.se