Om myopi

Myopi innebär att man ser på nära håll men har dålig skärpa på långt håll.

Det finns genetiska orsaker till detta men också miljömässiga. Vi vet att barn som sysselsätter sig med mycket närarbete t ex datorer och för lite utomhusvistelse har en tendens att bli närsynta. Detta är något som blivit allt vanligare. Vi ser en tydlig trend i hela världen – myopi ökar kraftigt och WHO har gått ut med att 50% av befolkningen kommer att bli närsynta år 2050, vilket är mycket alarmerande.

Problemet är att närsynthet på sikt kan leda till ögonskador. Det finns en direkt koppling mellan graden av närsynthet och ökad risk för näthinneavlossning, grön och grå starr och makuladegeneration.

Du kan minska risken för framtida ögonproblem med upp till 40% för varje sparad dioptri.

Det är viktigt att sprida information till skolor, vården och föräldrar om att detta är ett problem, vad det beror på, hur man upptäcker det samt att det idag finns vetenskapliga metoder som kan bromsa närsynthet och därmed förbättra individers ögonhälsa och livsstil.

Vad kan du göra själv?

Myopi är ärftligt men beror även på ändrade livsstilsfaktorer. Vi spenderar mindre tid utomhus och mer tid framför skärmar och böcker. Därför är det viktigt att begränsa tiden med närarbete och uppmuntra barn att vara ute i solen. I vissa fall kan det vara svårt och då kan 20/20/20 regeln vara en bra idé: för varje 20 minuter av närarbete fokusera 20 sekunder på ett avstånd minst 20 meter bort.

Närsynthet försämras oftast snabbare hos mindre barn det är därför viktigt med regelbundna synundersökningar.

Att vara felkorrigerad, det vill säga att ha för starka eller för svaga glasögon eller inte glasögon alls trots att det behövs kan snabbare leda till försämrad syn.

Se också godkända behandlingar