Organisation

Nordiska Mypikontrollförbundets styrelse utgörs av personer med gedigen kompetens och mångårig erfarenhet från optikbranschen.

Vårt Kliniska Advisory Bord, bestående av professionella kliniker inom olika ögonrelaterade områdens, säkerställer och validerar vårt kliniska arbete.

Tillsammans med våra medlemmar och partners arbetar vi för barns och ungdomars långsiktigt hållbara syn- och ögonhälsa.

Styrelse

Nordiska Mypikontrollförbundets styrelse utgörs av personer med gedigen kompetens och mångårig erfarenhet från optikbranschen.

Vårt kompletterande Advisory Bord, bestående av professionella kliniker inom olika ögonrelaterade områden, säkerställer och validerar vårt kliniska arbete. Tillsamman engagerar vi oss för barns och ungdomars långvariga syn- och ögonhälsa.

Gabriella-Ödman

Ordförande

Johan Ryberg

Kliniskt ansvarig Leg. Optiker

Johan Danielsson

Leg. Optiker

Aziza Rakimova

Leg. Optiker

Emil Holmgren

Företagsansvarig

Scientific Advisary Board

Linda Lundström

Professor KTH, Stockholm

Forskar på myopibehandling

Trine Møldrup Jakobsen

Leg. ögonläkare, Ph.D., post doc

Vejle Sjukhus, Vejle, Danmark
Institut for Regional
Sundhedsforskning

Flemming Møller

Överläkare, klinisk lektor, Ph.D., med. dr.

Vejle Sjukhus, Vejle, Danmark

Karim Makdoumi

Överläkare, Universitetssjukhuset,
Örebro

Är du intresserad av att bidrag med din kompetens och erfarenhet till vårt Advisory Bord?

Välkommen att kontakta oss: info@myopikontrollforbundet.se.