Välkommen till Nordiska Myopikontrollförbundet!

Bli en del av vårt nordiska nätverk som består av specialiserade optiker, läkare, forskare och branschexperter. Tillsammans gör vi skillnad genom att sprida information och verka för att bromsa och förhindra syn- och ögonproblem relaterade till myopi.

Delar du vårt intresse och engagemang? Anmäl dig här

Aktuellt

Optikmässan 2024

Tack alla besökare och kollegor! Vi på Nordiska Myopikontrollförbundet är så tacksamma för det engagemang och entusiasm som delades vid vår monter och under vår

Läs mer

Ny organisation är född!

Äntligen är vi igång! Diskussionen har funnits länge om att starta en Nordisk Myopikontrollorganisation och äntligen känner vi att vi har hamnat rätt. Vi samlar

Läs mer

Om oss

Nordiska Myopikontrollförbundet är ett obundet och icke kommersiellt samarbetsorgan för optiker, ögonläkare och leverantörer inom myopikontroll.

Vår verksamhetsidé är att sprida kunskap i samhället om närsynthet och de alternativ som förebygger och behandlar den på ett professionellt sätt med vetenskapligt säkerställda produkter och metoder.

Vi värnar om barns och ungdomars långvariga syn och ögonhälsa och drivs av vår vision:

”En värld med välmående och aktiva barn och unga med god syn och friska ögon hela livet.”

Bli medlem i dag

Som medlem i Nordiska Myopikontrollförbundet blir du en del av den kraft som minskar framtida ögonproblem och ger en ökad livskvalitet för våra barn.

Du får ta del av:

  • Yrkesöverskridande träffar och nätverk med specialister bl.a. vårt Advisory Board bestående av ögonläkare och forskare.
  • Via vårt intranät får du tillgång till den senaste forskningen och rapporterna inom myopi.
  • NMF:s utbildningar, webbinarier, kongresser och andra aktiviteter utan kostnad eller till reducerat pris.
  • Som klinikmedlem får du använda föreningens logotyp i din externa kommunikation.
  • Alla anslutna kliniker marknadsförs som auktoriserade myopikliniker i ”store locator ”på vår hemsida.
  • Vi har två olika medlemskap – för kliniker och för privatpersoner. Läs mer här.

Närsynthet = Myopi

Myopi innebär att man ser på nära håll men har dålig skärpa på långt håll.

Det finns genetiska orsaker till detta men också miljömässiga. Vi vet att barn som sysselsätter sig med mycket närarbete t ex datorer och för lite utomhusvistelse har en tendens att bli närsynta. Detta är något som blivit allt vanligare. Vi ser en tydlig trend i hela världen – myopi ökar kraftigt och WHO har gått ut med att 50% av befolkningen kommer att bli närsynta år 2050, vilket är mycket alarmerande. Problemet är att närsynthet på sikt kan leda till ögonskador.

Det är viktigt att sprida information till skolor, vården och föräldrar om att detta är ett problem, vad det beror på, hur man upptäcker det samt att det idag finns vetenskapliga metoder som kan bromsa närsynthet och därmed förbättra individers ögonhälsa och livskvalitet.

Följ oss

@ nordiskamyopi

Våra samarbetspartners

Våra partners utgör en viktig bas i Myopikontrollförbundets verksamhet. Dessa engagerade och branschledande aktörer delar vår målbild,
supportar oss och möjliggör att vi kan driva gemensamt viktiga frågor gällande myopi.
Är du intresserad av att stödja eller samarbeta med oss? Välkommen att kontakta oss: info@myopikontrollforbundet.se