Om oss

Nordiska Myopikontrollförbundet är ett obundet och icke kommersiellt samarbetsorgan för alla yrkesverksamma inom myopi och ögonhälsa.

Vision

Myopikontrollförbudets vision är en värld med välmående och aktiva barn och unga med god syn och friska ögon hela livet.

Mission

Sprida kunskap i samhället om närsynthet och de alternativ som förebygger och behandlar den på ett professionellt sätt med vetenskapligt säkerställda produkter och metoder.

Mål & fokus

Nordiska Myopikontrollförbundet sprider kunskap om närsynthet och myopikontroll i samhället.

Vårt mål är att:

 • Öka medvetenheten om riskerna med myopi samt möjligheterna med professionell myopikontroll
 • Minska antalet personer som drabbas av myopirelaterade ögonskador
 • Öka mängden myopikontrollerande behandlingar i Norden

För att uppnå målen fokuserar på:

 • Opinionsbildning
 • Skapa mötesplatser och informationsutbyte för yrkesverksamma
 • Kompetensutveckling
 • Samarbete med internationella institutioner och experter inom myopi

Värdegrund

Allt som vi gör tar avstamp i vår värdegrund:

 • Hållbar syn
 • Välmående barn
 • Kunskap
 • Klinisk vetenskap
 • Innovation & utveckling
 • Inkluderande samarbeten