The Summit of Specialty Contacts in Sorrento 2022

Den 14-16 oktober arrangerades “The summit of specialty contacts i Sorrento 2022”.

Självklart var vi på plats. Konferensen ägnade en hel dag åt myopikontroll. Bland annat gick man igenom de senaste studierna som visade att associationen mellan utomhusaktiviteter och en minskad grad av myopi är stark. Detta eftersom dopamin fungerar som stoppsignal och blockerar ögats längdtillväxt.

Man diskuterade även barriärer för att få korrekt behandling, framförallt bristen av professionell personal, brist på kunskap om ögonsjukdomar och den uppskattade kostnaden för ögonvård i Europa.

Nya Inlägg