Behandlingsmetoder

Godkända behandlingar för att tackla myopi hos barn

GLAÖGONGLAS

MiYOSMART

  • Ett prisbelönt, banbrytande glasögonglas.
  • En barnvänlig, säker, lättanvänd, effektiv metod för att hantera närsynthet.
  • En prisbelönt och kliniskt bevisad lösning för myopikontroll.

MiYOSMART är ett glas som framställts särskilt för att korrigera myopi och sakta in progressionen. Sex års data visar i genomsnitt en 60 % inbromsning av myopitillväxten – myopiprogressionen (SER) saktades in med 59 % och axiella förlängningen (AL) var 60 % mindre jämfört med personer som bar enkelslipade glas.

Myopiprogression stoppades helt hos 21,5 % av dem som bar MiYOSMART. Den sexåriga randomiserade, kontrollerade studien involverade 160 barn från 8 till 13 år.6 Under 2018 vann MiYOSMART-glaset Gold Prize, Grand Award och Special Gold Award vid den internationella utställningen av uppfinningar i Genève, Schweiz. Under 2020 vann det Silmo d’Or i synkategorin vid optikutställningen Silmo Paris.

MyCon

MyCon glas är tillverkade för att korrigera närsynthet och säkerställer ett skarpt seende samtidigt som myopiutvecklingen bromsas.

En 5-årig klinisk studie visar att MyCon glas är effektiva för att reducera utvecklingen av myopi. Efter 12-18 månader minskade myopiprogressionen med 50%. Glasen fortsatte att vara effektiva efter 4-5 år, vilket minskade myopiprogressionen med 40 % under perioden. Efter 2 år av den kliniska studien visade det sig att MyCon glas minskade tillväxten av den axiella ögonlängden med cirka 56 % jämfört med personer som bar enkelslipade glas. Studien involverade 146 kaukasiska barn med ålder mellan 7 till 14 år.

Glasdesignen med sina horisontella progressionskontrollzoner lämnar de centrala delarna av glaset opåverkade vilket ger komfortabelt skarpt seende för barnet. Tillverkas i alla index och finns att kombinera med många olika ytbehandlingar och färger så att barnet kan få estetiskt snygga glas. 

 

DAGLINSER

MiSight® 1 day

MiSight har en innovativ teknologi som bidrar till att bromsa utvecklingen av närsynthet1. MiSight® 1 day med ActiveControl®Technology korrigerar inte bara närsynthet – de är dessutom de första mjuka kontaktlinserna med bevisat bromsande effekt på utvecklingen av myopi hos barn.*†1 Genom att använda MiSight® 1 day kontaktlinser kan barn glädja sig åt skarp syn, utan glasögon och fortsätta utöva sina favoritaktiviteter.1,2,3

Bland barn i åldrarna 8–15 år som aldrig använt kontaktlinser tidigare:

  • 90 % av barnen uppgav att de hellre använde sina MiSight® 1 day-linser än sina glasögon.1
  • 90 % av barnen kunde sätta i och ta ut sina MiSight® 1 day-linser själva.‡1

* Jämfört med en enstyrkelins för endagsbruk under en 3-årsperiod.
† Under en 3-årsperiod bromsade MiSight® 1 day utvecklingen av myopi med i genomsnitt 59 % jämfört med en enstyrkelins.
‡ Enligt uppgift från föräldrarna.
1 Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8):556–567.
2 Sulley A, et al. Wearer experience and subjective responses with dual focus compared to spherical, single vision soft contact lenses in children during a 3-year clinical trial. Poster presented at AAO 2019, San Francisco, Calif.
3 Chamberlain P, et al, Further comparison of myopia progression in new and established myopia control treatment (MiSight® 1 day) groups. Presentation at BCLA 2019, Manchester, England.

NATTLINSER

Dreamlite Nattlinser

Nattlinser gör närsynta barn betydligt mindre närsynta.

En forskningsstudie på Vejle Sjukhus har visat att myopa barn som sover med nattlinser utvecklar 59 procent mindre närsynthet än barn som använder glasögon. Resultatet har fått Ögonavdelningen på sjukhuset att erbjuda nattlinser som behandling.

Växande barn kan bromsa utvecklingen av närsynthet och sova sig till en betydligt bättre syn genom att sova med nattlinser. Det har nu dokumenterats svart på vitt i ett nytt danskt forskningsprojekt från Ögonavdelningen på Vejle Sjukhus.

Totalt 60 närsynta barn i åldern sex till tolv år, remitterade av ögonläkare från hela Jylland och Fyn, deltog i studien. Trettio av barnen bar glasögon och använde inte nattlinser. De 30 andra barnen sov med nattlinser och använde inte glasögon. Och skillnaderna i hur ögonen utvecklades mellan de två grupperna var signifikanta och markanta.


59 procent mindre närsynt

De 30 barn som sov med nattlinser och inte använde glasögon hade en mycket mindre ökning av ögats längd och därmed också mindre ökning i närsynthet, än barnen som bar glasögon och inte sov med nattlinser.

Studien drar därför slutsatsen att nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos växande barn med 59 procent. Och det utan behandlingsintensiva och synhotande komplikationer. Detta minskar avsevärt risken för att utveckla stark närsynthet och allvarliga ögonsjukdomar som glaukom, näthinneavlossning och näthinneförändringar senare i livet.