Skolstart

Nu drar snart vårterminen igång och det är dags att stoppa näsan i böckerna igen. Glöm dock inte bort att barnens utomhuslek inte bara ger ditt barn en chans till lite frisk luft utan faktiskt förebygger att barnet blir närsynt. När man är utomhus fokuserar ögat på längre avstånd än när man sitter inne och forskningen har visat att den globala närsynthetsepidemin till stor del beror på att vi tittar mycket på nära håll.

Man vet idag inte helt varför utomhusvistelser minskar risken för närsynthet men man tror att det primärt är på grund av andra ljusförhållanden och att man fokuserar på längre avstånd än inomhus.

Studier har visat att man behöver spendera minst 90 minuter per dag eller 11 timmar i veckan utomhus i dagsljus för att uppnå en bra effekt. Men vi vet att det kan vara svårt att få barnen att slita sig från skärmarna. En bra regel att använda sig av hemma är 20-20-20 regeln:
Ta en paus från skärmen i 20 sekunder var 20 minut och fokusera på något som ligger minst sex meter bort (20 feet).

Nya Inlägg